Dating logos. Portalul de Date

dating logos

Portalul Guvernamental de Date asigură Acestea sunt date guvernamentale structurate — date statistice sau date structurate care sunt reflectate într-o listă sau într-o formă non-narativă și care pot fi transmise în format digital și procesate automat.

dating logos

Datele guvernamentale deschise sunt disponibile în mod liber oricui, pentru utilizare, copiere, transmitere, distribuire, modificare, transformare, republicare, fără careva restricții sau mecanisme de control.

Date cu acces public Această funcționalitate permite căutarea și vizualizarea informației, dating logos datelor publice, expres declarate astfel, în baza unui act normativ.

dating logos

Actualmente, acest bloc informațional oferă Datele publice despre companii sunt accesibile nelimitat, oricărei persoane și sunt expuse în conformitate cu prevederile art. Pagini publice Date cu acces autorizat Datele cu acces autorizat sunt destinate utilizatorilor, entităților, care în conformitate cu prevederile art.

dating logos

Serviciul reprezintă o interfață ce oferă posibilitatea entităților să acceseze date autentice, integre și veridice, din registre și sisteme informaționale de stat, în timp real, în raport de drepturile lor, temeiul și scopul legal concret. Datele expuse prin această interfață sunt preluate în mod automatizat și în timp real prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect.

dating logos

Dating logos serviciului este asigurarea accesului controlat la informație pentru entitățile ce dețin un temei și scop legal de a prelucra seturi concrete de date, în scopul realizării atribuțiilor lor legale, executării sarcinilor de interes public, prestării unor servicii, exercitării prerogativelor de autoritate publică sau exponenți ai puterii de stat.

Utilpublicații