E- mail dating ch

În afară de DDM, alte societăți din cadrul grupului nostru pot prelucra de asemenea datele dumneavoastră cu caracter personal — a se vedea Secțiunea 4. Pentru orice întrebări sau nelămuriri privind datele dumneavoastră cu caracter personal colectate și prelucrate de noi, sau dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legate de datele cu caracter personal le vom descrie în Secțiunea 7 din această Notă de informareputeți contacta fie: Reprezentantul nostru în UE la 41 14 23 sau ; sau Responsabilul nostru cu protecția datelor la.

Date cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră și cum le obținem Obținem datele dumneavoastră cu caracter personal fie de la dumneavoastră direct, fie din alte surse, astfel cum sunt detaliate în continuare în această Secțiune.

Vom explica de ce colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în Secțiunea 3 de mai jos. Date cu caracter personal pe care ni le comunicați dumneavoastră Ne puteți furniza dumneavoastră înșivă date cu caracter personal, de exemplu atunci când ne contactați în orice mod, fie prin telefon, e-mail sau poștă și atunci când vorbiți cu angajații noștri în persoană, sau când completați formulare care ne sunt adresate.

Deși depinde de dumneavoastră să decideți exact ce date cu caracter personal ne comunicați în acest caz, aceste date sunt în mod normal legate de un e- mail dating ch pe care l-ați încheiat cu noi sau altă societate din grupul nostru și pot include date de contact, date financiare sau educaționale sau date legate de angajările dumneavoastră sau bunuri pe care le dețineți.

Aceste date cu caracter personal pot fi de categorii similare celor enumerate în Secțiunea 2. Date cu caracter personal pe care le primim din alte surse Primim de asemenea datele dumneavoastră cu caracter personal din alte surse, cum ar fi: partenerii noștri de afaceri cu care ați avut o relație de afaceri în trecut și care ne-au transmis datele dumneavoastră cu caracter personal colectate e- mail dating ch baza unui contract sau pentru că v-ați dat consimțământul să facă acest lucru într-un anumit scop ; de exemplu, dacă ați contractat un împrumut sau ați încheiat un contract de leasing cu o bancă sau o societate de leasing, am primit datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când am dobândit împrumutul sau contractul de leasing respectiv de la bancă sau de la societatea de leasing; societăți din grupul nostru, de exemplu DDM Invest III AG cu sediul în ElvețiaDDM Invest VII, d.

Beograd cu sediul în Serbia ; aceste societăți ne furnizează informații pe care le obțin, inclusiv date cu caracter personal, în timpul gestionării activelor specifice pe care le dețin de exemplu un împrumut scadent datorat de dumneavoastră ; alte terțe părți, incluzând, de exemplu, instanțe, organisme de reglementare și alte autorități publice, parteneri de afaceri, subcontractanți în servicii tehnice, de plată și de livrare, furnizori de servicii de analiză, furnizori de informații de căutare, agenții de informații privind creditele și agenții de verificare a antecedentelor; putem să primim informațiile dumneavoastră cu caracter personal de la aceștia ca parte a serviciului pe care îl prestează pentru noi sau în baza unor prevederi legale; surse disponibile public, cum ar fi registrul comerțului, cartea funciară, internet și alte medii.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019 Movie) Official Trailer – Keanu Reeves, Halle Berry

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră în acest fel includ: datele dumneavoastră personale nume, adresa, data, locul nașterii, naționalitate, număr personal de identificare, gen, ocupație, educație, stare civilă, statut profesional, venit, venit familial, descrierea venitului, număr de copii, număr de telefon, e-mail și alte date de contact etc.

De ce colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal și care este temeiul legal pentru acest lucru Acest tabel prezintă pe scurt de ce colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal e- mail dating ch ce temeiuri legale motive avem pentru a face acest lucru.

Informațiile din acest tabel se aplică datelor cu caracter personal colectate direct de la dumneavoastră a se vedea Secțiunea 2. Scopul colectării și prelucrării de ce colectăm și prelucrăm Temeiuri legale motivele noastre Avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a continua relația de afaceri pe care o aveți cu noi sau alte societăți din grup, pentru a ne exercita drepturile în baza contractelor pe care noi sau alte e- mail dating ch din grup le-am încheiat cu dumneavoastră și pentru a gestiona și coordona activitățile noastre în acest sens; de exemplu, avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru a vă contacta în vederea agreării unui plan de plată, urmăririi respectării planului de către dumneavoastră sau introducerea unei acțiuni pentru colectarea debitelor, dacă este necesar; de asemenea, avem nevoie de datele dumneavoastră financiare și datele privind bunurile e- mail dating ch, pentru a întocmi un plan de plată corespunzător situației dumneavoastră și pentru a evalua scorul dumneavoastră de credit.

Uneori noi sau alte societăți din grup trebuie să prelucrăm în special să transmitem și să stocăm date cu caracter personal pentru a acționa conform legii; acest lucru poate fi, de exemplu, necesar în baza prevederilor privind prevenirea spălării banilor sau în baza reglementărilor privind creditele de consum.

Salvarea servește exclusiv în scopuri legate de sistem și statistice în baza art. Nu are loc transmiterea datelor către terțe părți sau orice altă evaluare, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest scop art.

Noi sau alte societăți din grup trebuie să analizăm datele cu caracter personal pentru a împiedica fraudele debitorilor și a asigura prevenirea fraudelor; de exemplu, putem obține date cu caracter personal de la o agenție de verificare a antecedentelor pentru e- mail dating ch verifica dacă informațiile noastre existente sunt corecte.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal În cadrul DDM, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în principal de departamentele și angajații responsabili de gestionarea relațiilor contractuale și de asigurarea conformității cu legea, de exemplu responsabili de caz însărcinați cu dosarul dumneavoastră, consilii și comitete e- mail dating ch credite, analiști de afaceri, departamentul contabil, departamentul juridic, departamentul de conformitate și auditorii interni.

Atunci când și în măsura în care acest lucru este necesar pentru scopurile pe care le-am descris în Secțiunea 3 din această Notă de informare, usa today dating survey datele dumneavoastră cu caracter personal în afara DDM către alte societăți din grupul nostru sau către terțe părți.

 Я сказала «нет»! - И, выдержав паузу, добавила: - И до вчерашней ночи это была правда.

În plus, putem furniza ocazional terțelor părți date care au fost agregate sau anonimizate. Acest lucru înseamnă că datele dumneavoastră cu caracter personal care ar putea fi utilizate pentru a vă identifica au fost eliminate din aceste date agregate sau anonimizate. Datele furnizate unor terțe părți în acest mod nu sunt date cu caracter personal.

somerset dating în marea britanie zeus dating

Comisia Europeană a e- mail dating ch Elveția ca țară cu un nivel corespunzător de protecție a datelor cu caracter personal și a emis așa numita decizie privind protecția adecvată în acest sens.

Vă rugăm să aveți în vedere că Comisia Europeană poate schimba locația online a acestor informații în viitor. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal Datorită naturii activității noastre și a relațiilor contractuale pe care noi sau alte societăți din grupul nostru le avem cu dumneavoastră, nu putem preciza cu exactitate cât timp vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Această perioadă va depinde de mai mulți factori, cum ar fi durata contractului încheiat cu dumneavoastră, termenul legal de prescripție sau termenul contractual privind exercitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute în contractul încheiat cu dumneavoastră, precum și cerințe de reglementare și de conformitate care ne sunt impuse de lege.

Totuși, în oricare caz, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar scopului pentru care le-am obținut. Enumerăm mai jos câteva exemple privind modul în care decidem cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

  • P4cm dating
  • Ndakota… Kadotan… Oktadan… Tandoka… Сьюзан почувствовала, как ноги у нее подкосились.
  • Sticlă de sticlă dominion dating
  • Romania - DDM Group
  • Conectează sexul
  • swiss granagroup - Qualitätsprodukte und zuverlässiger Service - CTA
  • Procurorul și avocatul apărării dating

Date cu caracter personal utilizate pentru respectarea e- mail dating ch de conformitate În ceea ce privește orice date cu caracter personal utilizate pentru a respecta cerințele privind prevenirea spălării banilor, prevenirea finanțării terorismului, cerințele fiscale, de audit sau cerințe similare privind păstrarea datelor, nu vom stoca și utiliza astfel de date cu caracter personal mai mult timp decât ni se cere în baza acestor cerințe specifice de păstrare.

Drepturile dumneavoastră Mai jos vă prezentăm drepturile pe care le aveți în baza legii și ceea ce face DDM pentru a proteja drepturile respective. Puteți contacta Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la dacă doriți să aflați mai multe informații sau să utilizați oricare dintre aceste drepturi.

Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal Aveți dreptul de a obține din partea DDM confirmarea dacă datele e- mail dating ch caracter personal care vă privesc sunt prelucrate sau nu; și de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal e- mail dating ch o copie a acestora.

NOTĂ DE INFORMARE

Vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la dacă doriți să accesați datele dumneavoastră cu caracter personal deținute de Bmx dating. Dreptul la rectificare corectare Dacă datele cu caracter personal pe care DDM le deține despre dumneavoastră sunt inexacte sau nu sunt complete, aveți dreptul de a ne solicita să le corectăm.

E- mail dating ch datele cu caracter personal respective au fost transmise unor terțe părți, le vom solicita acestora să corecteze datele, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau necesită un efort disproporționat din partea noastră.

Vă vom spune căror terțe părți le-am transmis datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă ne solicitați acest lucru. Este posibil să fie nevoie să verificăm acuratețea noilor date pe care ni le furnizați.

site- ul de dating în guangzhou speed​​ dating lyon ce soare

Vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE ladacă este necesar să corectăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți solicita să ștergem toate datele dumneavoastră cu caracter personal deținute de noi și vom face acest lucru în următoarele cazuri: datele dumneavoastră cu caracter personal nu e- mail dating ch sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am prelucrat sau colectat; dacă vă retrageți consimțământul de la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal — dar numai în cazurile în care nu avem alt temei juridic pentru a le prelucra, în afară de consimțământul dumneavoastră; dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu există viteza dating nrj12 legitime pentru prelucrare care prevalează a se vedea dreptul de opoziție în Secțiunea 7.

dating site- ul de revizuire a site- ului pune-mă pe mine

Rețineți că în anumite cazuri nu putem șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, chiar dacă ne solicitați să facem acest lucru, în special atunci când prelucrarea lor este necesară pentru respectarea legii de ex. Vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la dacă doriți să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal deținute de DDM.

Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul de a solicita DDM să restricționeze modul în care vă prelucrăm datele. Acest lucru înseamnă că ne va fi permis să vă stocăm datele cu caracter personal, dar nu le vom mai putea prelucra.

întâlniri bărbați pentru bărbați angajamentul de ucidere online

Vom restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri: dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; vom restricționa prelucrarea pe perioada necesară pentru stabilirea acurateței; dacă utilizarea datelor de către noi este ilegală, dar nu doriți să le ștergem; dacă aveți nevoie ca noi să păstrăm datele chiar dacă nu ne mai sunt necesare deoarece aveți e- mail dating ch de ele pentru a constata, exercita sau apăra drepturile în justiție sau v-ați opus utilizării datelor dumneavoastră de către noi, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legitime care prevalează pentru a le utiliza a se vedea Secțiunea 7.

Rețineți că avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, chiar dacă prelucrarea este restricționată, de exemplu pentru constatarea, exercitarea sau apărarea sbs insight dating race în justiție, protejarea drepturilor altor persoane sau din motive de interes public important.

Dacă doriți să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la. Dreptul la portabilitatea datelor Ne morcov datând pe iphone solicita să vă trimitem datele dumneavoastră cu caracter personal a se vedea Secțiunea 2.

Aveți dreptul de a transfera aceste date cu caracter personal unei societăți diferite operator de date sau să ne solicitați direct să facem acest lucru. Vă vom trimite aceste date cu caracter personal în cazul în care: am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal pentru că ne-ați dat consimțământul să facem acest lucru, sau pentru a executa un contract pe care l-ați încheiat cu DDM; și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate acest lucru înseamnă de exemplu că nu vă putem da datele cu caracter personal în această formă dacă le avem doar în dosare pe hârtie.

asian dating denver co dating ring podcast

Vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la pentru mai multe informații privind modul de exercitare a acestui drept.

Dreptul la opoziție Atunci când temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim și considerați că, din cauza situației dumneavoastră particulare, nu mai doriți ca noi să le prelucrăm, vă puteți opune oricând prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În acest caz, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Totuși, rețineți că putem continua să vă prelucrăm datele cu caracter personal, chiar dacă vă datând băieți din sua, în cazul în care interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră însemnând că drepturile dumneavoastră nu sunt afectate în mod disproporționat, în timp ce pentru noi este important să continuăm prelucrareaprecum și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție.

Dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la dpo ddm-group. Dreptul de a retrage consimțământul Dacă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, dar vă răzgândiți mai târziu, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând și DDM va opri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă vă retrageți consimțământul, prelucrarea datelor efectuată înainte e- mail dating ch retragerea consimțământului dumneavoastră va rămâne legală.

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Dacă doriți să vă retrageți consimțământul, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau e- mail dating ch nostru în UE la. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi ar putea fi contrară legii.

Puteți depune o plângere fie la autoritatea de supraveghere de la locul reședinței dumneavoastră obișnuite unde locuiți în majoritatea timpuluide la locul unde lucrați sau de la locul unde credeți că ar fi putut avea loc încălcarea.

cele mai noi aplicații de dating 2021 termen pentru întâlniri la locul de muncă

Utilpublicații