Metoda de dating osl

Acest fenomen a fost numit luminiscenţă, mai exact termoluminiscenţă, datorită faptului că încălzirea era factorul care declanşa apariţia fenomenului.

loading...

Însăşi descoperirea fenomenului de radioactivitate este legată de un fenomen similar, numit fotoluminiscenţă fluorescenţă când emisia de lumină este datorată radiaţiilor nucleare ce cad asupra corpului emiţător, emisia fiind metoda de dating osl acest caz instantanee. Se poate spune deci că luminiscenţa provocată termic este un fel de fluorescenţă care se acumulează în timp sub acţiunea radiaţiilor şi este emisă doar în momentul încălzirii corpului. Luminescenţa stimulată termic TL s-a dezvoltat ca ramură a fizicii corpului solid, după inventarea fotomultiplicatorului Prima lucrare ce examinează posibilităţile de aplicare a fenomemului de TL în arheologie şi geologie datează din Ea se referea atât la posibilitatea datării rocilor vulcanice, cât şi la cea a ceramicii, bazându-se pe faptul că, în momentul arderii artefactelor, respectiv a consolidării rocilor, semnalul luminiscent este adus la zero.

Prin urmare, vârsta obţinută prin metode luminiscente în cazul ceramicilor este momentul confecţionării artefactului. Huntley3 a descoperit că, pe lângă posibilitatea stimulării pe cale termică a semnalului luminiscent, în aplicaţiile de datare se poate utiliza şi stimularea optică expunerea materialul la lumina de o anumită lungime de undă. Metoda de datare prin stimulare optică este preferată în cazul datării sedimentelor.

Înun congres special desfăşurat la Spoletto4 este consacrat stadiului cercetărilor la acea dată teoretice şi experimentale şi discutării numeroaselor tentative de aplicare în: dozimetrie, geocronologie, arheologie, paleoclimatologie, 1 Daniels et aliip.

Cosma, V. Benea, Alida Timar, M. Gligor, Simona Metoda de dating osl alterarea rocilor, studiul meteoriţilor şi al lunii etc. Arheologia s-a arătat de la început foarte interesată, datorită posibilităţii metodei de a exinde datarea dincolo de limita de aplicabilitate a C14 Această posibilitate este legată în special de dezvoltarea metodelor de stimulare optică a fenomenului de luminiscenţă OSL — Optical Stimulated Luminescence.

În ultimii ani, metoda de datare prin luminiscenţă a suferit mai multe îmbunătăţiri, ce ţin sfaturi pentru completarea unui profil de dating perfecţionarea aparaturii de citire a semnalului luminiscent, precum şi de procedurile de măsurare5.

Stimularea optică a luminiscenţei este aplicată cu succes şi la datarea materialului la care resetarea semnalului s-a făcut prin încălzire, cum ar fi ceramica6. Descrierea metodei Metoda datării prin luminiscenţă se bazează pe proprietăţile anumitor minerale de a stoca energia radiaţiilor nucleare.

Un fond radioactiv este omni- prezent în natură, şi cu cât aceste minerale sunt expuse pentru un timp mai îndelungat, cu atât stochează mai multă energie.

Prin stimulare termică sau opticăo parte din această energie poate fi eliberată sub formă de emisie fotonică, fenomenul numindu-se luminiscenţă.

Luminescence dating - o metodă cosmică de datare arheologică

Intensitatea acestui semnal luminiscent este proporţională cu doza de radiaţie acumulată şi, presupunând existenţa unui flux radioactiv constant în natură, avem implicit o proporţio- nalitate şi cu timpul de achiziţie.

Există două variante ale datării prin luminiscenţă, în funcţie de agentul de stimulare: termoluminiscenţa TL şi luminiscenţa stimulată optic OSL. În toate cazurile, informaţia latentă este reprezentată de electronii capturaţi în capcane nivele localizate în gap-ul mineralului semiconductor sau izolator. Aceşti electroni sunt eliberaţi în urma interacţiunii radiaţiilor nucleare cu cristalul în cauză, iar numărul lor este proporţional cu doza absorbită.

Determinând debitul dozei, poate fi astfel calculată o vârstă.

metoda de dating osl latino dating vamă

Momentul ce este datat este un moment de zero, când are loc resetarea acestei informaţii. În cazul ceramicii, acest moment este reprezentat de arderea vasului, etapă distinctă în procesul de confecţionare.

Datarea prin termoluminiscenţă stimulată termic şi optic material din mediul înconjurător. Mineralele cel mai des folosite în datarea prin luminiscenţă sunt cuarţul, feldspaţii, fluorura naturală de calciu, dar posibilitatea utilizării zirconiului, rocilor vulcanice şi calcarelor a fost de asemenea demonstrată. Limitele aproximative de vârstă ale unora dintre materialele folosite în datarea prin termoluminiscenţă sunt: cuarţ Avantajul datării prin luminiscenţă faţă de metoda C14 este acela că nu necesită probe organice lemn, plante, dinţi, os etc.

Pentru datarea ceramicii cu o vechime de de ani, metoda termolumi- niscenţei dă rezultate comparabile favorabil cu radiocarbonul şi, în plus, are avantajul că este metoda de dating osl puţin costisitoare, materialul datat fiind mai strâns legat de activitatea umană. Pentru perioade mai vechi de În prezent, în lume funcţionează aproximativ de laboratoare care aplică metoda luminiscenţei la datări absolute în arheologie, dar şi în geologie sau mediu, pentru datarea loessuri-lor, clarificarea unor divergenţe legate de dunele de nisip, loessuri, sedimente fluviale, zone aride8, sedimente marine arctice sau pentru testarea şi autentificarea metoda de dating osl de artă9.

Dacă primele încercări au fost făcute cu ajutorul unei instalaţii TL destinată studiilor de dozimetrie medicală, primită ca donaţie, în momentul de faţă acest laborator dispune de o 7 Martini, Sibiliap. Acurateţea datelor obţinute prin metoda luminiscenţei depinde în mare măsură de modalităţile de prelevare şi păstrare metoda de dating osl eşantioanelor de datat, fapt pentru care colaborarea dintre arheologi şi specialiştii în ştiinţe exacte fizicieni, geologi este esenţială În cazul datării materialelor arheologice se impune cunoaşterea cu exactitate a locului şi poziţiei probei de datat, precum şi a gradului de umiditate şi de omogenitate a solului care înconjoară eşantionul.

Datarea prin termoluminiscenţă stimulată termic şi optic Pentru estimarea omogenităţii terenului din jurul probei de datat, în vederea măsurării radioactivităţii, se impune prelevarea de eşantioane de sol din diferite puncte, într-o sferă cu raza de 30 până la 50 cm fig.

Dacă se are în vedere măsurarea dozelor de iradiere datorate mediului, prin plasarea de dozimetre în locul şi coordonatele exacte ale probei de datat, este important ca acest lucru să se facă înainte ca mediul sau săpătura arheologică să fi fost perturbat prin eşantionaj Odată prelevate, eşantioanele de sol şi probele de datat trebuie păstrate în pungi de plastic negre, bine închise, departe de metoda de dating osl sursă de căldură sau de radiaţii. Pentru corectitudinea datărilor, se recomandă ca din fiecare nivel arheo- logic să se preleveze un număr de 6 până la 12 probe reprezentative.

Dimensi- unea minimă acceptată a probelor de datat este de 1 cm grosime şi 3 cm lăţime Aplicaţii ale TL în cercetarea arheologică În lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm modalitatea de implemen- tare a metodei de datare prin luminiscenţă în scopul îmbunătăţirii palierului de cronologie absolută a sitului arheologic de la Alba Iulia-Lumea Nouă.

La determinarea dozei echivalente De s-au folosit trei tehnici protocoale diferite care aparţin de metoda de datare prin luminiscenţă: 1 Tehnica multi- alicotă multiple-aliquot additive-dose technique - MAAD ; 2 Tehnica uni- alicotă protocolul SAR — single aliquot regenerationaplicând stimularea în albastru; 3 Tehnica uni-alicotă SARaplicând stimularea în infraroşu IRSL. Pentru determinarea dozei anuale, concentraţia de U şi Th din probele de ceramică a fost determinată prin metoda analizei prin activare cu neutroni, iar pentru metoda de dating osl de K s-a utilizat metoda flamfotometriei.

Doza gama metoda de dating osl nită din mediul înconjurător a fost determinată prin spectrometrie gama, anali- zând solul recoltat din jurul probelor. Contextul arheologic Probele ceramice supuse studiului provin din cunoscuta aşezare neolitică de la Alba Iulia-Lumea Nouă Fragmentele ceramice prelevate pentru datarea prin metoda luminiscenţei au fost descoperite în Sp. Stratigrafia identificată pe profilul nordic este următoarea: metoda de dating osl metoda de dating osl 0,50 0,70 m — strat negricios cu materiale miumeet online dating în poziţie secundară, ce este considerat ca strat de umplutură, depunere antropică, posibil contemporană; 0,50 0,70 - 0,80 0,90 m — strat negru, granulos, pigmentat, aparţinând culturii Petreşti; 0,80 20 Văsaru, Cosmap.

Gligor, Simona Varvara 0,90 m - 1,00 1,10 m — strat cenuşiu, pigmentat, aparţinând grupului Foeni; 1,00 1,10 m - 1,70 m — strat cafeniu lutos cu materiale vinčiene faza B şi ceramică pictată de tip Lumea Nouă; 1,75 - 1,80 m — steril galben lutos, pe alocuri nisipos cu concreţiuni calcaroase fig.

Menţionăm faptul că, pe zona unde s-a efectuat săpătura, există o pantă cu o diferenţă de nivel de aproximativ 0,20 - 0,25 m, pe direcţia nord-sud — est-vest. Probele ceramice au fost recoltate din stratul de culturǎ aparţinând grupului Foeni, la momentul prelevării probelor nefiind surprins încă nici un complex arheologic, cercetarea fiind în plină desfăşurare. Profil stratigrafic. Descrierea materialului ceramic Fig.

Proba V1 - fragment toartă de formă circulară, cu perforaţie orizontală, ceramică portocalie, ardere oxidantă. Proba V2 - fragment castron bitronconic, ceramică neagră, ardere reducătoare.

metoda de dating osl max payne 3 probleme de potrivire multiplayer

Proba V3 - fragment ceramic, ceramică portocaliu- cărămizie, ardere oxidantă. Pentru toate fragmentele în discuţie s-a utilizat la confecţionare, ca şi degresant, nisipul cu bobul potrivit, rezultând o ceramică ce poate fi încadrată în categoria semifină.

optically stimulated luminescence

Prepararea probelor Probele de ceramică au fost prelucrate în camera obscură. De la suprafaţa fiecărui fragment de ceramică s-au îndepărtat 2 mm din material, în scopul Datarea prin termoluminiscenţă stimulată termic şi optic eliminării contribuţiei radiaţiei β si α, proces urmat de zdrobirea atentă în mojar. Prima separare a granulelor s-a făcut prin cernere, utilizând site cu diametrul ochiului cuprins între 63 µm şi µm.

metoda de dating osl 18 dating 25 de ani

Granulele fine cuprinse între µm au fost separate din granulele mai mici de 63 µm utilizând procedura standard Categoria Date Fotografie probă ceramică stratigrafice Sp. Granulele mari cuprinse între µm au fost separate prin cernere uscată, utilizând site corespunzatoare. Separarea granulelor de cuarţ cu dimen- siuni cuprinse în intervalul µm s-a făcut utilizând lichide cu densitate cuprinsă între 2.

Pentru metoda de dating osl fi pregătite în vederea măsurătorilor, granulele fine au fost depuse metoda de dating osl decantare în acetonă, pe discuri de aluminiu, iar granulele de cuarţ au fost fixate pe discuri de oţel inoxidabil, utilizând un strat de silicon. Emisia a fost detectată utilizând combinaţia de filtre HA-3 şi CN Datarea prin termoluminiscenţă stimulată termic şi optic Granulele de cuarţ au fost stimulate folosind o diodă cu emisie în albastru ±30 nm şi filtrul Hoya U, de grosime 7,5 mm.

Granulele fine au fost măsurate utilizând stimularea în infraroşu nmprin combinaţia de filtre BG, CN şi GG Detalii asupra aparaturii utilizate pot fi găsite în literatura de specialitate Procedura TL utilizând granule fine La determinarea dozei echivalente De s-a utilizat procedura dozei- aditive multi-alicotă.

Pentru metoda de dating osl probă au fost folosite câte 48 de alicote, dintre care 24 au fost folosite pentru determinarea semnalului TL natural, restul de 24 de alicote rămase s-au folosit la ridicarea curbei de creştere, în acest scop fiind împărţite în 4 grupe a câte 6 alicote. La fiecare grup a fost administrată o doză aditivă. După administrarea dozei aditive, toate alicotele au fost păstrate timp de 4 săptămâni la temperatura camerei.

Corecţia de supraliniaritate s-a făcut ridicând a doua curbă de creştere după prima citire şi prin administrarea acelor doze aditive ca şi în primul caz.

Doza echivalentă a fost determinată utilizând intervalul de pe testul platou Pentru fitarea curbelor de creştere s-a folosit o funcţie exponenţială. Doza echi- valentă şi corecţia de supraliniaritate s-au determinat prin extrapolare. Curbele de strălucire TL obţinute de la proba de ceramica A1 sunt prezentate în Fig. Tot în această figură sunt redate, de asemenea, platoul test Fig. Rezultatele dozei echivalente utilizând semnalul TL în cazul granulelor fine sunt prezentate, pentru fiecare probă, în Tabelul 3.

Metoda de dating osl, Simona Varvara Procedura OSL utilizând granule de wyoming cowboys dating Granulele de cuarţ au fost stimulate cu lumina albastră timp de 40 s la ° C şi, pentru determinarea dozei echivalente, s-a utilizat protocolul uni- alicota Toate probele metoda de dating osl comportat bine în protocolul SAR-OSL, unde testul de reciclare este aproape de unitate, iar testul de recuperare este mai mic cu câteva procente faţă de semnalul natural corectat.

Curba de creştere a semnalului OSL faţă de doză a fost aproximată cu o singură funcţie exponenţială de saturaţie.

metoda de dating osl la raiduri

Pentru metoda de dating osl V3, dependenţa dozei măsurate de temperatura de preîncălzire a fost studiată complet aplicând testul de recuperare Ştergerea informaţiei de pe alicote bleaching s-a făcut de două ori, utilizând lumina albastră timp de s, la temperatura camerei, cu un interval de 10 ks între cele două proceduri. Doza administrată a fost aproape de doza echivalentă aşteptată, iar pentru citirea ei s-a aplicat protocolul SAR.

Rezultatele sunt prezentate în Fig. Se poate observa că, din intervalul de temperatură de preîncălzire ° C, cea mai potrivită valoare pentru aplicarea protocolului este cea de ° C, unde raportul dintre doza măsurată şi cea administrată este de 1. De asemenea, testul de recuperare s-a aplicat şi pentru probele A1, V2, V3, utilizând numai temperatura de preîncalzire timp de 10 s la ° C.

Setul complet de rezultate obţinute la această temperatură este reprezentat în Fig. În funcţie de aceste rezultate, pentru determinarea dozei echivalente la utilizarea semnalul OSL şi a protocolului SAR s-a ales temperatura de preîncălzire de 10 s la ° C şi un cutheat la ° C pentru toate probele. Rezultatele pentru De sunt prezentate în Tabelul 3.

Procedura IRSL utilizând granule fine polimineral Alicotele de granule fine poliminerale au fost stimulate în infrarosu timp de s la 40° C, iar măsurătorile au urmat secvenţele protocolului SAR C. Gligor, Simona Varvara dezvoltat pentru cuarţ. În cazul testului de recuperare, precum şi în cazul dozei test s-a folosit aceeaşi temperatură de preîncălzire, deoarece aceasta creşte site- ul forumului casual dating măsurătorilor luminiscente Curba de creştere a semnalului IRSL faţă de doză a fost aproximată cu o singura funcţie exponenţială de saturaţie.

Primele experimente au constat în măsurarea dependenţei recuperării dozei cunoscute în funcţie de o preîncălzire strictă. Toate aceste măsurători au 29 Blair et aliip. Datarea prin termoluminiscenţă stimulată termic şi optic fost făcute utilizând proba A1. La trei grupuri formate din câteva alicote, după ce au fost expuse timp de o oră în hani dating solar Hönle SOL 2 pentru ştergerea informaţiei bleachedli s-au administrat doze metoda de dating osl egale cu doza naturală.

După administrarea dozei, alicotele au fost măsurate folosind protocolul SAR şi pentru fiecare grup s-a folosit un timp diferit de expunere 10 s, 30 s şi 60 spentru o temperatură de preîncalzire de ° C. Doza măsurată este aproximativ egală cu doza administrată şi arată că nu există o dependenţă faţă de temperatura de preîncălzire. Pentru celelalte trei probe, testul olivia datând tk recuperate a fost făcut utilizând metoda de dating osl o temperatură de preîncălzire de ° C, timp de 10 s.

Testul dozei recuperate pentru toate probele la această C. Gligor, Simona Varvara temperatură de preîncălzire este prezentat în Fig. În limita erorilor, raportul dintre doza administrată metoda de dating osl doza recuperată este aproximativ egal cu unitatea.

Pentru determinarea De s-a folosit temperatura de preîncălzire de ° C timp de 10 s, iar în cazul dozelor regenerate, precum şi în cazul dozei test rezultatele sunt reprezentate în Tabelul 3. Determinarea dozei anuale Pentru determinarea concentraţiei nuclizilor radioactivi naturali din fragmentele ceramice s-a dezvoltat metoda standardizării zirconiului30, iar pentru concentratia de K s-a utilizat metoda flamfotometriei.

Utilpublicații